Thursday, March 22, 2007

Penyelidikan pada hari hampir selesai. Maklumat yang kita inginkan telah didapati dan dicari.
Pada sesi yang akan datang kita akan meringkaskan semua bahan yang kita ada dan mungkin memikirkan cara-cara untuk memasukkan maklumat di dalam slaid-slaid.

zahariah.

No comments: