Monday, March 19, 2007

Shariffah
Pada hari ini kami telah lakukan penyelidikan secara mendalam, rangka projek dan telah membahagikan tugas masing-masing.

1 comment:

cgfilza said...

membuat penyelidikan - bukan lakukan

membahagikan tugas masing-masing - sepatutnya membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan