Thursday, March 29, 2007

Shariffah
Kami sekumpulan telah berbincang mengenai isi surat dan akan huraikan lagi dengan mendalam. Nampaknya kami tidak sempat membuat slaid dan ia harus ditunda kepada kelas yang akan datang
Zahariah
Kami telah pun selesai menghantar isi-isi surat dan akan terus memperbaikinya dengan komen cikgu cadangkan. Kita akan sambung membuat slaid jika masa mengizinkan.

Monday, March 26, 2007

shahirah

kumpulan saya telah menyelesaikan satu tarian bagi slaid kami.cikgu juga telah memberi kami panduan bagi projek kami.selain daripada itu,kami telah pun meringkaskan semua info yang telah kami dapatkan.
Zahariah
Saya telah dapat menghabiskan satu tarian di dalam slaid. Maklumat yang telah kami peroleh juga telah diringkaskan.Cikgu juga memberi kami panduan tentang slaid agar ia kelihatan teratur. Selain dari itu kami cuba mendapatkan video tarian untuk melengkapkan persembahan.
Shariffah
Kumpulan saya telah berjaya meringkaskan kesemua bahan mentah dan ia telah dikemas-kini. Dengan pertolongan cikgu kami telah dapatkan video tarian. Kumpulan saya sudah pun memulakan slaid dan selepas slaid kami hanya tinggal lagu dan accessori untuk beberapa tarian.

Thursday, March 22, 2007

shariffah
Kumpulan saya pada hari ini telah hampir selesai untuk untuk tarian yang telah kami pilih.
Kami telah berjaya mendapatkan satu video tarian dan juga lagu yang diiringi tarian. Saya rasa kami telah selesai mendapatkan seberapa banyak maklumat yang boleh.
Penyelidikan pada hari hampir selesai. Maklumat yang kita inginkan telah didapati dan dicari.
Pada sesi yang akan datang kita akan meringkaskan semua bahan yang kita ada dan mungkin memikirkan cara-cara untuk memasukkan maklumat di dalam slaid-slaid.

zahariah.

Monday, March 19, 2007

zahariah
pada hari ini, kami telah menyelesaikan rangka projek kami.
Kebanyakkan maklumat telah dikumpul. Kami akan mengunjung ke perpustakaan untuk mendapat bahan-bahan rujukan.
Shahirah

Pada hari ini,kami telah menjalankan penyelidikan dengan lebih mendalam lagi.Kami juga telah menyelesaikan rangka projek kami dan juga telah menagih-agihkan kerja kepada setiap anggota kumpulan kami.
Shariffah
Pada hari ini kami telah lakukan penyelidikan secara mendalam, rangka projek dan telah membahagikan tugas masing-masing.
Rangka projek

1) membuat penyelidikan secara mendalam bagi setiap tarian
2) kami memilih 6 tarian tradisional
· tarian zapin
· tarian mak inang
· tarian joget
· tarian masri kercing
· tarian kuda kepang
· tarian gamelan

3) setiap orang mencari dua jenis tarian untuk diselidiki
shahirah: joget dan gamelan
shariffah: zapin dan kuda kepang
zahariah: mak inang dan masri kercing

4) cara persembahan:
- powerpoint.
- Video tarian (youtube ataupun kita ambil sendiri) =malay club
- Gambar
- Peralatan yang digunakan. (accesories)
- Memasukkan musik yang diiringi tarian
Shariffah
Daripada sesi hari ini, kumpulan saya telah melaksanakan tajuk projek, membuat menyelidikan awal, blog dan seterusnya. saya rasa memandangkan ia sesi pertama, telah banyak yang dapat kita lakukan.
Zahariah:
Hari ini kami memilih tajuk projek kami yang ingin kami lakukan. Kami juga telah memikirkan nama kumpulan kami, iaitu pustaka seni.
Kami membuat keputusan untuk membuat mengenai Tarian Tradisional.
Kami juga membuat rangka bagi projek kami supaya kami tahu dengan lebih jelas apa yang harus kami lakukan. Kita juga dapat mencari beberapa informasi yang relevan.